Choď na obsah Choď na menu
 


https://harmonikar.estranky.sk/fotoalbum/rychly-prehlad-mojich-cinnosti-s-popisom..../

 Zoznám pesničiek pre moje účinkovanie na živo. Tento zoznam je zoradený v časovom slede podľa môjho naštudovania pesničiek s harmonikou a pesničky sú číslované v skupinách. Všetky pesničky som postupne získaval od roku 1967 na východnom Slovensku, ale predovšetkým v Slanskom Novom Meste a v okolí počas môjho pôsobenia ako ľudového muzikanta v rôznych hudobných skupinách v Slanskom Novom Meste v Stankovciach v Košiciach v Trnávke vo Veľkých Ozorovciach v Kalši v Bohdanovciach - Blažiciach v DSS v Slančíku atď. a samozrejme z celého Slovenska.

 

 1. Šofere šofere dze vašo motore
 2. Mila moja jaka ši nošiš kratke kabaty
 3.  A moj ocec preveliky gazda
 4.  Ponižej valala palenečku paľa
 5.  Čerešenka cenka viter ju koliše
 6.  Prala som ja na potôčku prala som
 7.  Ešte si ja pohar vinka vypijem
 8.  A dze idzeš Helenko Helenko
 9.  Štyri sme štyri sme štyri še trimajme
 10.  Vylecela prepelička zo skaly
 11. Mamko moja cigan še mi bači
 12.  Kačmar kačmar bily kačmar
 13.  Kapura kapura na kapure rače 
 14.  Včera večar na valale
 15.  Šalena ja bula, že ja ce ľubela
 16.  Dupni sebe dupni paradnico dupni
 17. Slančicke dzevčata
 18.  Tancuj tancuj vykrucaj lem mi p. nezrucaj
 19.  A okolo Levoči tam še voda toči
 20.  Nit lepši na švece , jak mladej nevesce
 21. Ani ja nestadzi hojaja, tum še nerodzela
 22.  Anička dušička nekašli
 23.  Ľem daľej Haničko od sceny
 24.  Veš ty zajdu i ja zajdu pojdzeme do mlyna
 25.  Redovy še začina družba kolač načina
 26.  Želeň želen.....želeňučka
 27.  V Salančiku dzevky šumne
 28.  Hej zahrajce hudaci, žeby až dunelo
 29.  Už dožreli želene jahody
 30.  V širim poľu hruška stoji
 31.  Hej hore našu drašku šivy spartak beží
 32.  Nemam popatreňa ľem gu štacionu
 33.  Zvoľa mi je zvoľa pri maceri mojej
 34. A ja taka dzivočka cingi lingy bom
 35.  Kedz som išla po zahradze ruže rozkvitali
 36.  Kudzeľ vrecenečko, boli me serdečko
 37.  Na hore še žitko želeneje
 38.  Hoja tebe hoja i mne, braňa tebe br. i m
 39.  Sama sama u maceri sam leham do posc
 40.  Tajilam Tajilam už vecej nebudzem
 41.  Dajce muzikantom tri stovky do basy
 42.  Hej piskaj mily piskaj
 43.  Červena ruža trojaka mala ja muža pijaka
 44. Parta moja parta želeny venec
 45. Hej Janičku kaľvine
 46.  Odam še neodam i doma še pridam
 47. Chodzim po valale kamene padaju
 48.  Po pod diľovane voda beží
 49.  Ani ja ani ty robic nebudzeme 

 

––––––––––––––––––––-

 

 

 1.  Nebola som vesela
 2.  Kvitne ružička kvitne červena
 3.  Jedna stara baba, vyšla na ulicu
 4.  Moj ocec s maceru hled. mi ženu
 5.  Do rana je mala chviľa
 6.  A moj ocec z Ozorovec
 7.  Nemelem nemelem
 8. Kam pak kamarade
 9.  Slovenske mamičky
 10.  V richtarovej studni
 11.  Krčmarik maličky
 12.  V zahradôčke pod okienkom
 13. Lecela husočka
 14.  Čo že tam šuchoce pod javorinu
 15.  Mam ja ženu Terezu
 16.  Včera nedeľa bola
 17.  Včera večar na draže čitali n. v. r.
 18.  Proč ten jeteliček
 19.  Jedna ruža dve ruže
 20.  Tri stromečky okolo rajčianky
 21.  Slovenske dievčata čim sa umyvate
 22.  Ked ja na konička šedal maceri ja r. p
 23. V zahradze u sadze drobný dišč pada
 24.  Ked som išol po pod chotar
 25.  Mam ja jednu frajerôčku byva na fare
 26.  Jaka by to hanba bula
 27. Jake je to hezke
 28.  Javorník javorník
 29.  Za par za štyri
 30.  Pod s nami holka draha maširovať
 31.  Ked so ja bul mlady 62 ročný
 32.  Hej kročkom koňu kročkom
 33.  Na tu svätu Katarinu
 34.  Sama kraľovna cedulečku psala
 35. Hej hora hora zelena hora
 36. Chodzime chodzime hore po dzedzine
 37.  Na kraľovej holi stoji str. zelený
 38.  Ked mi prišla kartka narukovac
 39.  Štrihali bačove ovce
 40.  Slniečko už vychodzi
 41.  Dolina dolina aka s.m.d.
 42.  Neďaleko od Trenčina byva k. K.
 
 1.  Nepriciskaj me gu sebe
 2.  Kadzi pavička lecela b.p.t.
 3.  Ruža červená ruža
 4.  Ked še na ceplu jar
 5.  Včera mi švicelo slunečko
 6.  A od Prešova
 7. V hlbokej doline s. v. pije
 8.  Kvitne dr. ďatelinka 
 9.  Koňare koňare
 10.  Ked som išiel cez t. hory
 11.  Cigansky baron
 12.  Neviem n. čo ja za.m.m.
 13.  Horenka horenka h.
 14.  Neďaleko mlyna
 15. Keby ja vedela k.b.nev.
 16.   A ja taka čarna 
 17.  Muši vam mamičko
 18.  Do lesička na čekanou
 19. Vydala mamička
 20.  Zelený borový hajiček
 21.   Mam ja kosu
 22.   Chodzela dzivčina p.h. p.
 23.  Drienovskou dolinou
 24.  Letelo vtača nad n.
 25.  Kriačok ľaliovy
 26.  68-roček nastal
 27.  Dedinka v udoli srdce m.z.
 28.  Cigan čarny cigan
 29.  Šalata šalata šal. lisce
 30. Ej chodzela Anička od k.d.k.
 31.   U studanky sedela
 32.  Keď so šiel od vás
––––––––––––––––––––––––
 1.  Vinečko bile si od mej milej
 2. Vesela je dedina kde sa mila zr.
 3.  Keby ste vy mako moja vedeli
 4. Sobotienka ide čo, ž.m.je p.n.
 5.  Trebišov to valal
 6. Trenčianske hodiny
 7. Hej totu totu m. m. notu
 8.  Zahučali hory
 9.  Dali sce me mamko
 10.  A na Jana na janička
 11. Slovenska rodná d.
 12.  Dobru noc ma mila
 13.  Na brehu riečky
 14.  Išli furmani
 15.  A jaky ja paroboček
 16.  Nepí Jano nepí vodu
 17.  V Trebišove za vojačka me vžali
–––––––––––––––––––––
 1.  A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem
 2.  Elena ty si život môj
 3.  Otvarajte kasino
 4.  Fero
 5.  Milujem a rad ju mam
 6.  Učiteľka tanca
 7.  Čakam ťa láska
 8.  Diridonda
 9.  Celý rok a pul nejmene
 10. Pri jednej plavovláske
 11.  Monti čardaš
 12. Tango Cmi
 13.  Lapaloma
 14.  Na vlnach
 15.  Škoda lásky
  

1. A keby ja mala muža jak še šveči  

 

2. Mele še mi mele otruby ne muka 

 

3. Zrovnaj bože zrovnaj hory s dolinami 

4. Rozkvitli rozkvitli mojho oca sady 

 

5. Sama ja pasulu sadzela

 

 

 

 

7. Ked ja bula malučička mala

 

  8. A ni ja tu nemam šerca vešeleho

 

  9. Šnila še mi tejto noci novina

 

 10. červene červene co naj červenejše

 

 11. A po nižej Kerestura

 

 12. Duj duj duj duj dešuduj

 

 13. Ni jakej ja chyby nemam

 

  14. Kazačok raz dva tri

 

 
  1. Javotovo lisce

 

  2. Nebudzem dobry nebudzem

 

  3. Icom picom bol som pri tom

 

  4. Vysoka je hora ešče vyšša skala

 

  5. Hej nad Košici šnižik poletuje

 

  6. Co še stalo nové v mesce Trebišove

 

  7. Leceli žuravy ponad Michaľovce

 

  8. Nedobreho muža mam ..
  9. Cingi jav jav jupi jupi jav

 

  10. Hej dolina dolina

 

 
 
 1. Tichá noc

 

  2. Narodil sa Kristus pán

 

  3. Povedzte nám past. čo ste v.

 

  4. Mária ochranná

 

  5. Mária kráľovná ružencová

 

 6. Matička ach

 

 
 1.  Keď som išiel okolo srdiečko ma bolelo
 2.  Tota Heľpa tota Heľpa to je pekne mes.
  
  1. Na nebe mi jasna hvizdička zhasla

 

  2. Zbohom ostavajce

 

  3. Dze ši sosničko rosla

 

  4. Ja parobok na dargove

 

  5. Mal som 4 volky prekrasne rohale

 

  6. V Trebišove smutne zvony zvonia

 

  7. Ked ja išol z Ameriky domu

 

  8. Ani tak nebulo ani tak nešme byc

 

   1.  Hej pobili me včera ponižej koscela
   2.  He idzeme idzeme dze my tam staneme
   3.  Lecela pavička lecela
   4.  V Ujvarošu v každym domku varia ľudze samohonku
   5.  Vinečku žeľeny rozumu šaľeny
   6.  Stupaj Marčo stupaj gu bilemu stolu
   7.  A okolo valala tečie voda ondava
   8.  Hej jačmeň jačmeň želeny jačmeň
   9.  Odvežem pšeničku
   10.  Okolo Suče vodička tečie
                                                11. Hej na tarky na tarky

 

                                                12.  Frajiročko za štyri grajcary

 

                                                13. Na valale sosna 7 roky rosla

 

                                               14. A cigane nebudu

 

                                              15. Biela ruže rozkvitali

 

                                              16. A ja 20 ročkov mam

 

                                             17. Ked šofere naštartuju

 

                                            18. Nebolo by od veci

 

                                            19. Na tej Detve studňa murovana

 

                                            20. V zalužickym poľu

 

                                            21. Červene červene kolo belaveho

 

                                          22. Prečo si neprišiel keď som ťa č.

 

                                          23. Prši prši len sa leje

 

                                          24. Vyšli rybky na breh

 

                                          25. Nepojdzem do domu

 

                                          26. Čorne oči jak tereň

 

                                         27. Kto ma ženu naj ju preda

 

                                        28. Ja parobok v mladym veku

 

                                        29. Povice vy mojej žene

 

                                       30. Ja še neoženim ja še ž.b.

 

                                       31. Už ta rozmaria rozvia še

 

                                      32. Kec ja u jaročku nošky umyvala

 

                                     33. A jaky ty parobok taka i ja dzivka

 

                                     34. Ceče voda ceče po kameňu čerka

 

                                    35. Hej do kosc. 1 a z k 2...3

 

                                  36. Hej bobonec bobonec ž. b.

 

                                 37. Hore horu bežela sukeň na n. h.

 

                                 38. A na našim moscičku moscičku

 

                                 39. Tam dalej za vodu stoja baby n. v.

 

                                  40. Pytal od nej na medži by mu d. j. l.

 

                                 41.

 

                                 42. Žala som žala som naž. Som zajdu

 

                      43. A čom sce me mamko moja ml. Vyd.

 

                                 44. Žaľ žaľ v šercu mam

 

                                 45. Tam pod Tatrami v Slovenskej zemi

 

                               46. Čka še mi čka še mi spom. Me cht.

 

                              47. A ked ja še zavežmem zavežmem

 

                              48. Vešelo še dzivče vešelo še trimaj

 

                             49. Šla Anička na sobaš

 

                             50. Koň vodu pije az nožku kyve

 

                            51. A či v žime ači vlece

 

                          52.

 

                  53. Nescem paradneho bom paradna s.

 

                          54 Na valale lipa pod baršoňom skr.

 

                         55. Oj na hory tri topoli

 

                        56. Šumne sce dzivočky, ale ne od Boha

 

                        57. Očova očova horela očova

 

                58. Lidičky ja mám rad pivo

               59. Vederko na vodu, vederečko ceče

               60. Mila moja rozmariu sadzela 

 

 

 

1. Švet še raduje pre Krista Pana  

2. Narodil sa pan ja mu zaspievam

3. Kedy jasna h. Z neba vych.

4. Plesajte všetci ľudia už je nar.

5. Nesiem vam noviny

6. Narodil sa kristus pán, veselme sa

7. Buvaj dieťa krásne, uložené v jasle

 

Ivanku .....z druhoj strany jarku

Pasala ha husky

Dolu Ujvarosom

A u panskej krece

Valalske dzivočky

Topanočkymojo

Šnivalo še mi

Naco pôjdem domov

Valalske dzivočky

Tota Heľpa

Ja tu neska zábavu hrajem

Nech bože da

Ozenil sa hata pata

Byla ruža v poháriku

 

Na podzim když kvetou jiřiny

Staviali tesari

Žal zal za dziewczynou

Oj na hore dva duby

Andro verdan

Kaťuša